Marvelous Woman นายหญิง ซับไทย Ep.1-35

(จบแล้ว)
Image Marvelous Woman นายหญิง ซับไทย Ep.1-35

เรื่องย่อ Marvelous Woman (2021) นายหญิง ซับไทย : Marvelous Woman (2021) นายหญิง บอกเล่าเรื่องราวของเซิ่นซุ่ยฉี ภรรยาของ ตระกูลเหริน ที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยม มีจิตใจกว้างขวาง และเฉลียวฉลาด แก้ไขวิกฤตการณ์มากมายของตระกูลเหริน นำตระกูลเหริน ไปสู่ความรุ่งโรจน์ และในขณะเดียวกันก็เปิดร้านทอผ้า ถ่ายทอดศิลปะการทอผ้าให้ผู้คนพึ่งพาตนเองได้

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

45m 2021 1,255 views

Background
ข้อมูลทั่วไป
Background